Pressklipp om Torslanda flygplats

Vindstruten nr 2 1969 april. Vindstruten var en personaltidning för LFV (Luftfartsverket), detta nummer med inriktning på Torslanda.

Tidningen Flygning från 1927 artiklar om John Lithander, Nordiska flygarmötet 28-29 Maj och Göteborgs flyghamn.

Tidningen Flygning från 1931 om flygstambanorna.

Tidningen Flygning från 1932 om Aeroklubbens flygdag 10 Juli 1932.

Tidningen Flygning från 1938 om Det nya Torslanda.

Inflygningsövningar med Swissair DC8 Jan 1964

Conairs stora Boeing 720 flyger på Torslanda 1971.

Stig Anderssons klippbok, Stig Andersson var flygplatschef från 1961 framtill flytten till Landvetter 1977, därefter samma befattning på Landvetter. Han hade även en tidigare tid på Torslanda som hangarmästare och flygplatsingenjör.
Del 1Del 2Del 3

Vindstruten nr 3 1961 om Stig Andersson som ny flygplatschef för Torslanda

Ur mässprogram för Airborne 1976 där flygplatschef Stig Andersson berättar om Torslanda och de kommande planerna för Landvetter

Vindstruten nr 2 okt 1973 om Torslandas 50 års-jubileum

Tidningen flygning från 1934, om Torslanda

Torslandatidningen Jan 2021 om Claes Ferm (hans bilder finns under flygplan 69-77)