Pressklipp om Torslanda flygplats

Vindstruten nr 2 1969 april. Vindstruten var en personaltidning för LFV (Luftfartsverket), detta nummer med inriktning på Torslanda.

Tidningen Flygning från 1927 artiklar om John Lithander, Nordiska flygarmötet 28-29 Maj och Göteborgs flyghamn.

Tidningen Flygning från 1931 om flygstambanorna.

Tidningen Flygning från 1932 om Aeroklubbens flygdag 10 Juli 1932.

Tidningen Flygning från 1938 om Det nya Torslanda.

Inflygningsövningar med Swissair DC8 Jan 1964

Conairs stora Boeing 720 flyger på Torslanda 1971.