Pressklipp om Torslanda flygplats

Om Torslanda flygplats, tidningen Looping, 1951 – NY

Om segelflyg “Pippi I” GP 1 aug 1933 – NY

Om segelflyg “Pippi I” Morgontidningen 1 aug 1933. – NY

Om segelflyg “Pippi I” Morgontidningen 3 mars 1934. – NY

Torslanda-Öckerötidningen – ILUG och tävlingar på Torslanda flygfält – ett 100-årsjubileum

Aeroklubbens medlemsskrift dec. 1933

Ny Tid, 1 aug-23, Torslanda flyghamn står färdig mottaga tävlingarnas flyg

GHT, 3 Aug 23, Flygveckan inför starten

Torslandatidningen Jan 2021 om Claes Ferm (hans bilder finns under flygplan 69-77)

Tidningen flygning från 1934, om Torslanda

Vindstruten nr 2 okt 1973 om Torslandas 50 års-jubileum

Ur mässprogram för Airborne 1976 där flygplatschef Stig Andersson berättar om Torslanda och de kommande planerna för Landvetter

Vindstruten nr 3 1961 om Stig Andersson som ny flygplatschef för Torslanda

Stig Anderssons klippbok, Stig Andersson var flygplatschef från 1961 framtill flytten till Landvetter 1977, därefter samma befattning på Landvetter. Han hade även en tidigare tid på Torslanda som hangarmästare och flygplatsingenjör.
Del 1Del 2Del 3

Conairs stora Boeing 720 flyger på Torslanda 1971.

Inflygningsövningar med Swissair DC8 Jan 1964

Tidningen Flygning från 1938 om Det nya Torslanda.

Tidningen Flygning från 1932 om Aeroklubbens flygdag 10 Juli 1932.

Tidningen Flygning från 1931 om flygstambanorna.

Tidningen Flygning från 1927 artiklar om John Lithander, Nordiska flygarmötet 28-29 Maj och Göteborgs flyghamn.

Vindstruten nr 2 1969 april. Vindstruten var en personaltidning för LFV (Luftfartsverket), detta nummer med inriktning på Torslanda.